Home

Wat is CyREN?
CyREN staat voor Cybersafety Research and Education Network. Het is een ontmoetingsplaats  voor mensen en organisaties die zich middels onderzoek en onderwijs inspannen voor een veilige on-line wereld. CyREN heeft als basisvoorziening een digitaal portaal en halfjaarlijkse bijeenkomsten rond actuele thema’s. Centraal in CyREN staan de onderzoeken en educatieve programma’s van de deelnemers aan het netwerk. CyREN is een plaats voor kennisuitwisseling en voor het vinden van samenwerkingspartners. CyREN faciliteert en stimuleert – het is geen formele organisatie, neemt geen initiatieven of verantwoordelijkheden van anderen over en heeft geen winstoogmerk.

Lees meer >>